ANA GALIĆ: PRIHVAĆEN OSVRT BADJUOVOG “PRAVOG ŽIVOTA” U “DIJALOGU”

Sa zadovoljstvom vam se obraćam i dijelim radost u današnjem saopštenju da je moj osvrt na Badjuovo djelo "Pravi život" (prevedeno na engleski jezik prošle godine) prihvaćeno od strane redakcije Časopisa za filosofiju i humanističku teoriju Dijalog, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o djelu u kojem nam Badju daje dijagnozu trenutnog … Continue reading ANA GALIĆ: PRIHVAĆEN OSVRT BADJUOVOG “PRAVOG ŽIVOTA” U “DIJALOGU”