ALEGORIJA PEĆINE (VIDEO)

Dobar dan. Danas razgovaramo o Platonovoj pećini. To je alegorija koja se nalazi u sedmom poglavlju Platonove Države, knjige koja opisuje kako bi to izgledala idealna država za samog Platona. O alegoriji pećine poslušajte više klikom na You Tube video:   https://www.youtube.com/watch?v=u4evNbE2osE&t=136s Dakle, u čemu je tu riječ? Sjetimo se prethodnog videa i Sokratove majeutike … Continue reading ALEGORIJA PEĆINE (VIDEO)

2020 © ANA GALIĆ, FILOZOFIRAJ Priručnik o filozofskim problemima: Za mlade ljude sa ukusom za apstraktne ideje i teorijske argumente

  Priručnik o filozofskim problemima     “Filozofija se razlikuje od nauke i od matematike. Za razliku od nauke ona se ne oslanja na eksperimente ili opservacije, već samo na misao. A za razliku od matematike nema formalnu metodu ili dokaz. Ona se odvija samo postavljanjem pitanja, argumentovanjem, isprobavanjem ideja i razmišljanjem o mogućim argumentima … Continue reading 2020 © ANA GALIĆ, FILOZOFIRAJ Priručnik o filozofskim problemima: Za mlade ljude sa ukusom za apstraktne ideje i teorijske argumente