MRTVAČKE MRLJE, S. DŽINO, PRIKAZ (A. GALIĆ)

Ovu zbirku kratkih priča ili roman od 217. stranica napisao je 2017. godine Saša Džino. Lekturu je radio Mladen Džino, korekturu: Edib Kadić, ilustracije sam autor, a dizajn i prelom: Šejla Bratić. Zbirka je objavljena u Sarajevu, država Bosna i Hercegovina, a izdavač je sam autor. Svakoj priči prethodi jedna od autorovih grafičkih crno-bijelih ilustracija, … Continue reading MRTVAČKE MRLJE, S. DŽINO, PRIKAZ (A. GALIĆ)