PETER SINGER: ETIKA U STVARNOM SVIJETU/86 kratkih eseja o stvarima koje su bitne, prevod Ane Galić za Noemu

U sedmom broju Časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, od oktobra 2019. možete čitati prevod jednog od najznačajnijih filozofa danas, predstavnika primijenjene etike, Petera Singera, a u pitanju je djelo ETIKA U STVARNOM SVIJETU/86 kratkih eseja o stvarima koje su bitne, Ane Galić. U ovo knjizi kratkih eseja Singer će nam izložiti svoj način razmišljanja o temama … Continue reading PETER SINGER: ETIKA U STVARNOM SVIJETU/86 kratkih eseja o stvarima koje su bitne, prevod Ane Galić za Noemu

KRATKO OBAVJEŠTENJE: Dobila sam dozvolu za prevod Petera Singera

Danas sam dobila odobrenje Petera Singera za prevod dijela pod nazivom Animals iz njegove knjige eseja pod nazivom Ethics in the real world. Knjiga pod nazivom Etika u stvarnom svijetu je skup od 86 eseja koji govore O stvarima koje su bitne, objavljeni 2016. godine, a ja sam odabrala dio posvećen životinjama. Prepiska traje od 19.03.2017 … Continue reading KRATKO OBAVJEŠTENJE: Dobila sam dozvolu za prevod Petera Singera

NJEGUJMO PISANJE: Savremena filozofija u 15 lekcija – Peter Singer

Veličina je veličina - 15. dan Projekta 15 dana sa 15 filozofa namijenjen je nikom drugom nego Peteru Singeru. Neka mi samo neko dođe i kaže da je filozofija sa Heideggerom umrla i tako tome sl. Ala. Ovim zaokružujemo Projekat: 15 dana sa 15 filozofa. Sada je na nama da mislimo, čitamo i pišemo. Ne … Continue reading NJEGUJMO PISANJE: Savremena filozofija u 15 lekcija – Peter Singer

PETER SINGER: Filozofija ne smije biti moralno neutralna

Da li je etika utkana u filozofiju ili se može 'umovati' nevezano za dobro/loše posljedice naših riječi, a povrh svega, naših djela, obično završava ili u plitkom rezonovanju da je filozofija svakako kao majka svih nauka i - etična, te da se ne dovodi u pitanje njena etičnost, ili se sasvim odbacuje moralna komponenta ostavljajući … Continue reading PETER SINGER: Filozofija ne smije biti moralno neutralna