ČASOPIS ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU DIJALOG: Osvrt na knjigu, Alain Badiou, Pravi život, Ane Galić

Ovog ljeta je iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na moju adresu stigao najnoviji broj Dijaloga, časopisa za filozofiju i društvenu teoriju (Centar za filozofska istraživanja) 1-2, 2017 i u njemu ćete pročitati moj osvrt na knjižicu Alaina Badioua, naziva Pravi život.   Prevod prvog poglavlja knjige The true life (2017), pod nazivom “To beContinue reading “ČASOPIS ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU DIJALOG: Osvrt na knjigu, Alain Badiou, Pravi život, Ane Galić”

PREVOD GOTOV Badjuov “Pravi život” uskoro će ugledati svjetlost dana

Prevod je gotov. Jedna od misli Alana Badjua  na kraju prvog poglavlja knjižice “Pravi život” koja govori o mladima i sve nade polaže na mišljenje. Ali ne bilo kakvo mišljenje, to je mišljenje ekvivalentno sanjarenju. Neka su se potonji estetičari podsmijavali Kantu i njegovom slabom uvidu u lijepo kao subjektivno i univerzalno; mašta se neContinue reading “PREVOD GOTOV Badjuov “Pravi život” uskoro će ugledati svjetlost dana”

ANA GALIĆ: PRIHVAĆEN OSVRT BADJUOVOG “PRAVOG ŽIVOTA” U “DIJALOGU”

Sa zadovoljstvom vam se obraćam i dijelim radost u današnjem saopštenju da je moj osvrt na Badjuovo djelo “Pravi život” (prevedeno na engleski jezik prošle godine) prihvaćeno od strane redakcije Časopisa za filosofiju i humanističku teoriju Dijalog, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o djelu u kojem nam Badju daje dijagnozu trenutnogContinue reading “ANA GALIĆ: PRIHVAĆEN OSVRT BADJUOVOG “PRAVOG ŽIVOTA” U “DIJALOGU””