Rat (1. dio)

Neki odbacuju bilo kakvu ideju “moralnosti rata”. Od ovih neki nijekaju primjenu moraliteta uopšte jednom kada se ljudi dohvate oružja; drugi smatraju da nijedna moralna teorija ne može opravdati strahote izazvane ratom. Prva grupa se ponekad naziva realistima, a druga su pacifisti. Zadatak teorije pravednog rata jeste potraga za srednjim putem između dva navedena: opravdati … Continue reading Rat (1. dio)

SOCIJALISTIČKA JUGOSLAVIJA KAO NEPOSREDNI FENOMEN NAŠE SVAKODNEVICE: Ana Galić, Identitet ratnog i postaratnog čovjeka/ u kontekstu zaborava

Naredni tekst ponajviše je fokusiran na Tita i Titostalgiju, kako bi to Velikonja nazvao, jer kada govorimo o Jugoslaviji, i to socijalističkoj rijetko će bilo ko išta reći ne spomenuvši druga Tita. Ukoliko istoričari i smatraju da Velikonja kao kulturolog nije validan izvor, pa, jednostavno, treba shvatiti da se ljudska istorija a i čovjek sam … Continue reading SOCIJALISTIČKA JUGOSLAVIJA KAO NEPOSREDNI FENOMEN NAŠE SVAKODNEVICE: Ana Galić, Identitet ratnog i postaratnog čovjeka/ u kontekstu zaborava