MOJE JE STANOVIŠTE: NAORUŽANA NEUTRALNOST

(To je ukratko rečeno Kjerkegorov etički sav koji zastupa, kako sam kaže, u Brevijaru. ) Zašto je bitno birati samog sebe? Onaj koji to nije uradio vjerovatno je sada na časovima nekog lifecoucha, tragajući kroz učenja njemu tuđih iskustava upravo za samim sobom. Negdje usput mi sebe u stvari izgubimo, a da toga nismo ni … Continue reading MOJE JE STANOVIŠTE: NAORUŽANA NEUTRALNOST