Pobožna negacija

Dva su temeljna odnosa čovjeka prema svijetu: stvaralački i uništavalački. Njihovi izrazi su homo faber i homo destructus, a dijalektika tih bića znači njihovo stalno međusobno “objektivisanje” poništavanjem jednog od drugog. Kad ta dijalektika sebi dozvoli stagnaciju, i jedan od njih zavlada despotski samovoljno, čovjek osjeća gorko peckanje parazita u svom srcu koji je naznaka… Continue reading Pobožna negacija

Sartr, Hajdeger, Niče – dokumentarni filmovi o trojici velikana/Sartre, Heidegger, Nietzsche: Documentary about three great Philosophers

“Ljudsko, previše ljudsko” je tročasovna BBC serija iz 1999. godine, o životu i radu  Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, i Jean-Paul Sartre. Stvaraoci su stavljali akcenat na politički i istorijski kontekst, tako da je film o Hajdegeru recimo obrađivao skoro isključivo problem veze sa nacizmom.  (Sva tri dokumentarna filma možete pogledati klikom na linkove koji su označeni njihovim imenima.) A… Continue reading Sartr, Hajdeger, Niče – dokumentarni filmovi o trojici velikana/Sartre, Heidegger, Nietzsche: Documentary about three great Philosophers