POZIV ZA SLANJE RADOVA U DRUGI BROJ ČASOPISA

POZIV ZA SLANJE RADOVA U DRUGI BROJ ČASOPISA

Rok za slanje: 15. septembar 2021. godine

Tema broja:

Kritičko mišljenje u nastavnom procesu

Ukoliko kritičko mišljenje definišemo pomoću logike, reći ćemo da kritički misliti znači znati se koristiti argumentima prilikom dokazivanja svoje teze. U svakodnevnom govoru ovakvu argumentaciju ćemo identifikovati s uvjeravanjem onog preko puta mene u ono što mu ja govorim kao istinito. Obrazovni sistem je nemoguć bez korištenja upravo ove vrste mišljenja. Kritičko mišljenje u učionici jeste jedna od glavnih odlika kvaliteno izvedene savremene nastave, a postići atmosferu pogodnu za nesmetanu razmjenu pitanja i iznošenje argumenata nekada predstavlja izazov, upravo stoga što nastavni plan i proces samo par nastavnih predmeta dopušta onu slobodu prilikom donošenja odluka o mogućem ishodu njihovog pitanja ili problema koja može da se primjeni ne samo u učionici nego i u životu. Na primjer, teško je dati novu metodu rješavanje zadatka iz fizike, ako imaš samo jednu određenu formulu po kojoj se rješavaju zadaci iz određene oblasti. Ipak, analiza, interpretacija, uključivanje učenika u sami tok časa, otvorenost uma i rješavanje problema jeste nešto što treba mijenjati u isključivo frontalnom obliku izvođenja nastave, gdje je akcenat samo na nastavniku, ne na učeniku. Ovakav način rada, gdje se njeguje kritičko mišljenje, pogoduje formiranju učenika kao ličnosti već tokom samog školovanja, a onda i nakon njega, ali i nastavnika sposobnog da se konstatno usavršava te napreduje u svojoj struci. Učenik će nakon škole naići na mnoštvo izbora stavljenih pred njegovo mlado biće, te će mu kritičko mišljenje predstavljati najbolji ulog u njegovu budućnost. S druge strane, nastavnici koji razvijaju vještinu kritičkog mišljenja će moći pratiti konstantne promjene vezane za njihov poziv, te samu virtuelnu eru koja zahtijeva veoma brzo uhodavanje u najnovija tehnička i tehnološka dostignuća.

Kakvo je realno stanje po pitanju kritičkog mišljenja u našem obrazovnom sistemu, postoji li potreba za dopunama i izmjenama nastavnih planova i programa te na koji način se i sami možemo osposobiti da postanemo kritički mislioci jeste tema na koju možete slati svoje odgovore.

Ovaj put želimo proširiti naš poziv i na autore koji ne pišu striktno šablonski, tj. i na one koji nisu naučnici, te uspijevaju da izraze svoje misli i na druge, inovativne, ali zanimljive i vrijedne pomena načine. Opet napominjemo da i učenici, studenti, stručnjaci za kulturu, te samostalni naučni istraživaču jesu više nego dobrodošli da nam ponude svoje rješenje po ovom pitanju, ali i da nam možete dostavljati radove na slobodnu temu, dakle po slobodnom izboru. U naš časopis su dobrodošli svi mislioci, bez obzira na afilijaciju.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu: casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja drugog broja časopisa je planiran do kraja tekuće godine.

O časopisu
A priori je naučno-popularna publikacija koja će objavljivati kvalitetne radove iz područja društvenih i humanističkih nauka. Izdavač ovog časopisa je Udruženje Sofia i publikacija je elektronska. Ideja vodilja je izlazak nauke van učionica i univerzitetskih katedri prema širem auditoriju, susret akademskog i van-akademskog mišljenja, akademije i svakodnevnice, u svrhu poliperspektivnog pristupa problemima savremene kulture.

U Banjoj Luci, 01.07.2021. godine                                      
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

A PRIORI: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/announcement/view/2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s