САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА просвјете и културе Републике Српске за достављање радова у пети број Научно-популарног часописа А приори у све средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-363/23 Датум: 19.01.2023. године Удружење за промовисање културе и мишљења Софиа Ул. Царице Милице 58 78000 Бања Лука н/р Ана Галић Предмет: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и…

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ За достављање Конкурса за најбољи филозофски есеј 2022. у средње школе Републике Српске

Број: 07.05/052-6726/22 Датум: 04.10.2022. године Удружење за промовисањекултуре и мишљења СофиаЦарице Милице 5878 000 Бања Лука ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе упутили сте молбу, којом тражите…

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одобрење позива за слање радова у четврти број Научно-популарног часописа А приори

Број: 07.05/052-4010/22 Датум: 14.06.2022. године Удружење за промовисање културе и мишљења СофиаУл. Царице Милице бр. 5878 000 Бања Лукан/р Ана Галић ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе…

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ И РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ОДГОВОР НА ДОПИС, ДОСТАВЉА СЕ: На приједлог да се Ана Галић, предсједник Удружења за промовисање културе и мишљења Софиа, уврсти у тим за Реформу образовања, те приједлог да се у наставне планове и програме у Републици Српској уведе нови наставни предмет  – Критичко мишљење

Број: 07.041/052-8924-1/21 Датум: 23.03.2022. године УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРЕ И МИШЉЕЊА СОФИА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 58 БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Одговор, доставља се Поштовани, Министарству просвјете и културе упутили сте допис којим…