POZIV ZA SLANJE RADOVA: ČETVRTI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Saopštenje za javnost,

POZIV ZA SLANJE RADOVA: ČETVRTI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Rok za slanje: 15. septembar 2022. godine

Tema broja:

POLITIČKA FILOZOFIJA: Kako rasporediti ili ograničiti javnu moć kako bi se održao opstanak i unaprijedio kvalitet ljudskog života?

Politička filozofija je grana filozofije koja se u užem smislu bavi pojmom političkog, kao i javnim mnenjem, dok u najširem smislu nastoji da da odgovor vezan za prakse i institucije vezane za vladu određene države. Uspješna rješenja do koji su došli filozofi savremenog doba reflektuju vrijeme u kojem živimo, a politička filozofija, za razliku od proučavanja političke i administrativne organizacije, više je teorijska i normativna,  nego deskriptivna. Ona je neizbježno povezana s opštom filozofijom i sama je predmet kulturne antropologije, te sociologije. Kao normativna disciplina bavi se onim što bi, prema različitim pretpostavkama, trebalo biti i onim kako se ta svrha može ostvariti, a ne opisom činjenica – iako je svaka realistična politička teorija nužno povezana s tim činjenicama. Politička filozofija, međutim, nije samo nepraktična spekulacija, iako može dovesti do vrlo nepraktičnih mitova: ona je vitalno važan aspekt života i onaj koji je, bilo za dobro ili za zlo, imao odlučujuće rezultate u političkom djelovanju. Politička se filozofija stoga može smatrati jednom od najvažnijih intelektualnih disciplina, jer postavlja standarde prosuđivanja i definiše konstruktivne svrhe za korištenje javne moći.

Dostavljanje radova

Molimo autore da pogledaju „Uputstva za autore“, data na linku: http://www.casopisapriori.com/index.php/apriori/instructions.

Radovi koji podliježu procesu kategorizacije (prethodno saopštenje, originalni i pregledni naučni rad, stručni rad, književna teorija) prolaze dvostruko slijepu recenziju, dok se ostali radovi objavljuju na osnovu odluke uredništva.

Radove slati na e-mail adresu: casopisapriori@gmail.com.

Datum objavljivanja trećeg broja časopisa je planiran do kraja 2022. godine.

U Banjoj Luci, 13.06.2022. godine                                       
Ana Galić, glavni i odgovorni urednik

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci: https://fpn.unibl.org/sr/studenti/studentske-novosti/1611-poziv-za-dostavljanje-radova-casopisu-a-priori-za-cetvrti-broj-casopisa
                                                                                               

Categories: Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s