SRIJEDOM NA FILOZOFSKOM: “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

Saopštenje za javnost,

SRIJEDOM NA FILOZOFSKOM: “Matematičke predstave: od nauke do umjetnosti i natrag”

Pridružite nam se i saznajte da li je matematika “otkrivena ili izmišljena” i istražite da li su matematički okviri prirodnih nauka suviše reduktivni za stvarni svijet.

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia i Filozofski fakultet u Banjoj Luci organizuju predavanje za studente svih godina Filozofskog fakuleta. Predavanje će obuhvatiti teme:

– Upotreba predstava u matematici

– O povezanosti između čovjekove uobrazilje i matematičkog mišljenja

– Kako su antički matematičari Menehmo i Speusip različito tumačili Euklidove Elemente

– Povratni uticaj umjetnosti na matematiku

– Problem matematizacije prirode u naukama

Predavanje će održati dr Goran Rujević, sa Studijskog programa Filozofija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Opšte oblasti interesovanja: filozofija prirodnih nauka, istorija nauke i strategije naučnog obrazovanja. Posebne teme istraživačkog rada uključuju probleme savremene naučne metode (selekcioni efekti, greške u interpretciji naučnih zaključaka) i logika naučne spoznaje (zakoni, objašnjenja, dokazi i argumenti). Pored navedenih akademskih oblasti, polje od značajnog praktičnog interesa i angažovanja jeste popularizacija filozofskog mišljenja, pogotovo u pogledu izazovnih tema tehnologija budućnosti (genetički inženjering, automatizacija, vještačke inteligencije). Učestvovao na preko dvadeset domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija.

Predavanje će se održati u Amfiteatru Filozofskog fakulteta broj 203 u srijedu, 29.09.2021. godine sa početkom u 12 časova. 

U Banjoj Luci, 07.09.2021. godine                                    Ana Galić, predsjednik Udruženja Sofia

Buka magazin: https://www.6yka.com/novosti/dr-goran-rujevic-cija-je-mera-lepote-zlatni-presek-i-matematicka-deskripcija-lepog
Nezavisne novine: https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Sofia-kafe-Predavanje-na-temu-Cija-je-mera-lepote/679806
Filozofski fakultet Banja Luka: https://ff.unibl.org/sve-novosti/novost/622/srijedom-na-filozofskom-matematicke-predstave-od-nauke-do-umjetnosti-i-natrag?fbclid=IwAR3Kt0yOg1mOmPdh4kzp-DIDkyISn6bzuDrrQVYHCGmAeCHgV3bLQ33p92A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s