POZIV ZA SLANJE RADOVA: TREĆI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI

Saopštenje za javnost, POZIV ZA SLANJE RADOVA: TREĆI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI Rok za slanje: 15. mart 2022. godine Tema broja: Eksperimentalna etika Eksperimentalna etika je moralna filozofija koja uključuje eksperimentalne metode za proučavanje moralnih intuicija, donešenih odluka i ponašanja. U nekim je slučajevima otvorila nove puteve istraživanja, dok je u drugim slučajevima uticalaContinue reading “POZIV ZA SLANJE RADOVA: TREĆI BROJ NAUČNO-POPULARNOG ČASOPISA A PRIORI”

ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia za 2021. godinu

Dana 04.12.2021. godine sa početkom u 11:00 časova održan je godišnji sastanak Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia. Sastanak je održan elektronski, putem aplikacije Viber, a na godišnjem zasjedanju koje je trajalo u vremenu jednog školskog časa utvrđeno je sljedeće: ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUŽENJA SOFIA OD 04.12.2021. godine PRISUTNI ČLANOVI: Nela Lazić Pilipović, LamijaContinue reading “ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja Sofia za 2021. godinu”

Apologija studenata filozofije koji su diplomirali po starom programu

Dragi mlađi pripadnici studijskog programa filozofija, profesori i ini zastupnici filozofije na lokalnom jeziku, Studenti koji su pohađali nastavu prije ove masovne dostupnosti svim informacijama koje danas nalazimo na internetu nisu mogli naučiti ni šta je akademsko pisanje, niti su imali priliku čitati knjige u PDF-formatima. Studenti ne-mijenijumske generacije nisu učili kako se pišu naučniContinue reading “Apologija studenata filozofije koji su diplomirali po starom programu”

Rat (1. dio)

Neki odbacuju bilo kakvu ideju “moralnosti rata”. Od ovih neki nijekaju primjenu moraliteta uopšte jednom kada se ljudi dohvate oružja; drugi smatraju da nijedna moralna teorija ne može opravdati strahote izazvane ratom. Prva grupa se ponekad naziva realistima, a druga su pacifisti. Zadatak teorije pravednog rata jeste potraga za srednjim putem između dva navedena: opravdatiContinue reading “Rat (1. dio)”

Filozofija humora (2. dio)

Filozofija humora (1. dio) pročitajte klikom na: https://anagalicblog.wordpress.com/2020/08/21/filozofija-humora/ 5. Humor kao igra, smijeh kao signal za igru Mišljenje filozofa o humoru se nije nešto naročito poboljšalo ni u zadnja dva vijeka, bar se tako može zaključiti na osnovu onoga što je objavljeno. Kant je tvrdio da je zadovoljstvo izazvano smijehom samo fizičkog, ne intelektualnog karakteraContinue reading “Filozofija humora (2. dio)”

Filozofija humora (1. dio)

Humor se u filozofiji obično ne istražuje, a ako to i jeste slučaj, riječ je o kritičkom osvrtanju. U nastavku ćemo se osvrnuti na tri teorije humora, ali prije toga ćemo vidjeti zbog čega je humor na toliko lošem glasu u filozofiji. 1. Loša reputacija humora Kada ljude pitate šta im je bitno u životu,Continue reading “Filozofija humora (1. dio)”

Kulturna evolucija (2. dio)

Kulturna evolucija (1. dio) pročitajte klikom na: https://anagalicblog.wordpress.com/2020/08/07/kulturna-evolucija/ 5. Problemi sa mimovima Postoji veći broj problema koji se tiču mimova, a najviše ih se dotiče ograničenja analogije između gena i mima.  Zabrinutost načešće izražavaju teoristi društvenih nauka koji su neprijateljski nastrojeni spram evolutivnih teorija kulture. Ali isto tako postoje i sami evolucionisti koji u raduContinue reading “Kulturna evolucija (2. dio)”

KULTURNA EVOLUCIJA (1. dio)

Teorije evolucije generalno tragaju za objašnjenjem zbog čega vrste jesu to što jesu. Za mnoge evolucioniste to znači objašnjenje karakterističnih adaptacija u posjedu vrsta, kao i objašnjenje raznolikosti između vrsta. Zajednička crta modernih teorija kulturne evolucije jeste njihovo insistiranje na značaju kulturnog naslijeđa – posebno na varijacijama formi učenja od drugih. Pripadnici naših vrsta suContinue reading “KULTURNA EVOLUCIJA (1. dio)”

FILOZOFIJA ZA DJECU (2. dio)

Filozofija za djecu (1.dio) pročitajte klikom na: https://anagalicblog.wordpress.com/2020/07/24/filozofija-za-djecu/ 2. Filozofija u pretrpanom kurikulumu Uz postojeći kurikulum koji je već pretrpan i uzročnik pritiska u obezbjeđivanju dokaza rada učenika u vidu ocjena na standardnim predmetima poput istorije, književnosti, matematike, fizike, … nastavnicima bi filozofija kao još jedan dodatni predmet mogla zasmetati. Dodavanje filozofije bi moglo čakContinue reading “FILOZOFIJA ZA DJECU (2. dio)”

GALIĆ ZA SINHRO.RS: Filozofija u savremenom društvu osmišljava sva ostala područja znanja

Piše: Branislava Ilić Izvor: Sinhro.rs Ana Galić je  diplomirana profesorica filozofije i sociologije. Bavi se filozofijom, prevodilaštvom i izdavaštvom. Živi i radi u Banjoj Luci, gde je osnovala Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja ΣΟΦIΑ. Piše eseje i kratke priče. Objavila je zbirku priči Uvijek glavu gore i filozofski vodič A šta to znači misliti? Sa Anom smo razgovarali o značajuContinue reading “GALIĆ ZA SINHRO.RS: Filozofija u savremenom društvu osmišljava sva ostala područja znanja”